Działalność Gromady

Gromada zuchów w Suchym Lesie powstała na początku 2018 roku i jest drugą jednostką ZHR-u w tym miejscu. Podobnie jak harcerze zuchy spotykają się na cotygodniowych zbiórkach, a także na biwakach i rajdach. Podsumowaniem roku funkcjonowania Gromady jest wyjazd na kolonię zuchową.

Zbiórki w ciągu roku trwają 90 minut i prowadzi je Drużynowy Zuchów – Wódz Gromady. Na zbiórkach które połączone są w cykle tematyczne zuchy rozwijają się w pięciu głównych obszarach na które składają się: rozwój duchowy i emocjonalny, rozwój społeczny i obywatelski, poznawanie przyrody, rozwój samodzielny i w rodzinie oraz rozwój w grupie rówieśniczej. Wszystko co robią zuchy jest jakąś formą zabawy która osadzona jest dodatkowo w danej linii fabularnej.

pwd. STANISŁAW FUTYMSKI HO

Wódz Gromady (2017-2021)

ćw. HUBERT RATAJCZAK

Wódz gromady (2021)