Drużynowy

Bartłomiej Dymaczewski

690 662 762

bartlomiej.dymaczewski@zhr.pl

Konto Drużyny

32 1090 1476 0000 0001 3271 9675