Wilki

Lisy

fox

Rosomaki

g12346
Nasza drużyna, podobnie jak wszystkie inne drużyny harcerskie w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, działa w oparciu o system Zastępowy. Oznacza to, że chłopacy na wszystkich wyjazdach drużyny działają w grupach (zastępach), którymi dowodzi wyznaczona przez drużynowego osoba – zastępowy.

To jedna z najbardziej odpowiedzialnych funkcji pełnionych w drużynie harcerskiej dlatego nie jest ona powierzana każdemu, chłopacy przechodzą specjalne kursy, pracują nad wieloma wydarzeniami razem z drużynowym i pod jego bacznym okiem przewodzą swoim „Bandom Harcerskim”.

W ciągu roku zastępy pracują same nad tym co wymaga poprawy przez cotygodniowe spotkania ucząc się nowych technik harcerskich, poznając okolicę swojego zamieszkania, obcując z naturą i działając na rzecz potrzebujących. Cały plan działania zastępu jest szczegółowo omawiany z drużynowym i weryfikowany przez niego.

Historia

Pantery

2015 - 2017

Niedźwiedzie

2015 - 2018

Wilki

2015 - 2018

Żbiki

2016 - 2020

Orły

2018 - 2023

redcrow

Kruki

2020 - 2023