Słowo od drużynowego

Szanowni Państwo!

W dzisiejszych czasach krąży wiele opinii o harcerstwie: jedni mówią, że straciło ono swoje przesłanie, że sposób w jaki działamy nie przemawia już do młodzieży, inni zastanawiają się nad słusznością głoszonych przez nie postulatów takich jak abstynencja czy wierność wartościom patriotycznym. Ja jako drużynowy, wychowawca i osoba ukształtowana przez system wychowawczy jakim Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej działa od ponad 30 lat, mogę śmiało powiedzieć, że formuła jaką pracujemy  nie przedawniła się. Świadczy o tym zapotrzebowanie na drużyny harcerskie. 

 

Szanowni rodzice, metoda, którą pracuje  Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej  jest idealną odpowiedzią na problemy z jakimi każdy człowiek musi się zmierzyć. W doskonały sposób odpowiada potrzebom dzieci w każdym wieku ze względu na indywidualne podejście do każdego harcerza;  wykwalifikowana i dobrze przeszkolona kadra instruktorska  potrafi sprostać niemal każdemu wyzwaniu. 

 W naszym środowisku działa Drużyna Harcerzy –  grupa chłopców w wieku od 11 do 15 latjest prowadzona przez Drużynowego. Dzieli się na zastępy – grupy harcerzy w podobnym wieku, którzy przyjaźnią się ze sobą. Metodyka harcerska kładzie nacisk na samodzielność i odpowiedzialność; chłopiec traktowany jest poważnie. Przez cotygodniowe zbiórki zastępów, harcerze dowiadują się jak działać w grupie, zacieśniają więzy przyjaźni i przez zdobywanie stopni i sprawności uczą się nowych, przydatnych w życiu codziennym umiejętności. Podsumowaniem działań zastępów jest Obóz Harcerski.   

 

Nie oznacza to jednak, że w nasze szeregi nie przyjmujemy starszych osób! Z radością podejmiemy się działania z każdą osobą otwartą na współpracę.  

 

Baden Powell, założyciel skautigu, wybitny żołnierz i pisarz, zwykł mawiać: Najważniejszy cel skautingu – wychowywać; pamiętajcie, nie nauczać lecz wychowywać, to jest nakłaniać chłopca, by sam dla siebie, z własnej ochoty uczył się tego, co będzie mu potrzebne dla rozwoju wewnętrznego.” 

 

My – instruktorzy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, chcemy być dla Państwa wsparciem w tym wychowaniu. Wierzymy, że metoda, którą działamy może przyczynić się dla dobra całej naszej Sucholeskiej wspólnoty. 

 

Z Harcerskim Pozdrowieniem – Czuwaj!  

 

Przemysław Dymaczewski – Drużynowy 

Jak Harcerstwo Wychowuje?

W swej stuletniej historii ruch harcerski zdołał wytworzyć swój własny, niezwykle skuteczny system wychowania młodzieży, który opiera się na specyficznej metodzie działania, całkowicie odmiennej od tych stosowanych w szkolnictwie. Aby zrozumieć założenia owej metody, należy sobie uświadomić, iż Harcerstwo nie zajmuje się jedynie przekazywaniem wiedzy, lecz powołane jest do wyrabiania charakterów i kształtowania postaw – w szczególności postaw obywatelskich. Ktoś, kto nie miał okazji zaznajomić się z metodycznymi założeniami naszego ruchu, może traktować obserwowane przejawy działalności harcerskiej z przymrużeniem oka – jako jałową, infantylną zabawę – przysłowiowe „bieganie w krótkich portkach po lesie”. Tymczasem owa dziwna dla postronnego obserwatora inność Harcerstwa od szkoły jest warunkiem jego nieprawdopodobnej skuteczności wychowawczej.