Składki i 1,5%

Składki Członkowskie

1,5% podatku

Dlaczego płacimy składki?

Składki członkowskie są pobierane od każdego członka ZHR, są przeznaczone na funkcjonowanie Związku.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej jest stowarzyszeniem i zgodnie z Ustawą Prawo o stowarzyszeniach
z dn. 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.)
i na podstawie Statutu ZHR, każdy członek naszej Organizacji zobowiązany jest do opłacania składek członkowskich. Są to środki przeznaczone na funkcjonowanie Związku, a nie opłata za przynależność do ZHR.

Jeżeli mają Państwo możliwość wesprzeć finansowo drużynę, każda nadwyżka we wpłacie składek pozwoli nam na zainwestowanie tej kwoty w sprzęt dla drużyny, nowe namioty, narzędzia obozowe, bądź też pomoże nam w zapewnieniu dofinansowania wyjazdu dla harcerza, która znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. 

Zachęcamy również do wsparcia nas przez przekazanie naszej jednostce swojego 1% podatku! (Informacja poniżej)

 

W skrócie

Składki należy wpłacać kwartalnie na konto drużyny.

Kwota: 22 zł/miesiąc (66 zł/kwartał)

Konto: 39 1090 1346 0000 0001 4747 9078

Tytuł: „Składka Członkowska [imię i nazwisko] Kwartał (I, II, III lub IV) 2023″

Aby wesprzeć ZHR wystarczy, że w składanym przez siebie zeznaniu  podatkowym w odpowiedniej rubryce podasz dane naszej Organizacji  tj. nazwę oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. 

ZWIĄZEK HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ 

KRS 0000057720 

By wpłata trafiła do konkretnej drużyny, hufca czy szczepu, należy  w rubryce CEL SZCZEGÓŁOWY podać właściwy KOD JEDNOSTKI. O taki  kod należy zapytać bezpośrednio harcerkę lub harcerza, którzy zarządzają daną jednostką.

 

KOD JEDNOSTKI 1 SDH „Grań”:

WLP 274

Na funkcjonowanie drużyny potrzebne są pewne środki, m.in. na sprzęt, namioty, utrzymanie harcówki lub inne potrzebne rzeczy. Zachęcamy więc Państwa do przekazania 1% podatku na naszą drużynę.

Dziękujemy!