Drużynowy

Przemysław Dymaczewski

733 177 098

1sdh.gran@zhr.pl

Konto Drużyny

Numer konta:

39 1090 1346 0000 0001 4747 9078

Składki:

Każdy członek ZHR musi opłacać składkę członkowską w wysokości 22 zł miesięcznie. Składki należy wpłacać kwartalnie na konto drużyny tytułem: 

„Składka członkowska [Imię i nazwisko] [Kwartał X 2024]”