Drużynowy

Bartłomiej Dymaczewski

690 662 762

bartlomiej.dymaczewski@zhr.pl

Konto Drużyny

Numer konta:

39 1090 1346 0000 0001 4747 9078

Składki:

Każdy członek ZHR musi opłacać składkę członkowską w wysokości 16 zł miesięcznie. Składki należy wpłacać kwartalnie na konto drużyny tytułem: 

„Składka członkowska [Imię i nazwisko] [Kwartał X 2020]”