Umundurowanie

Mundur

Na umundurowanie harcerza 1 SDH „Grań” składa się:

*Na te elementy trzeba zasłużyć

Mundur do nabycia w sklepie:

Oznaczenia Stopni Harcerskich

Młodzik

Wywiadowca

Ćwik

Harcerz Orli

Harcerz Rzeczypospolitej

Oznaczenia Stopni Instruktorskich

Przewodnik

pwd.

Podharcmistrz

phm.

Harcmistrz

hm.

Oznaczenia Funkcji

Funkcje w ZHR oznaczamy za pomocą sznurów funkcyjnych. Wyróżnia się 3 sposoby noszenia sznura:

Spod ramienia

Z ramienia

Z kołnierza

Zastępowy – brązowy

Przyboczny – zielony

Drużynowy – granatowy

Zuchmistrz – błękitny

Hufcowy – srebrny

Komendant Chorągwii – złoty

Naczelnik Harcerzy – skórzany

Przewodniczący ZHR – biały

Kapelan – fioletowy

Oznaczenia Funkcji w drużynie

Funkcje w drużynie oznacza się poprzez naszycie na lewym brzegu lewego pagonu cienkiego paska w danym kolorze; najbliżej dolnej krawędzi funkcje w drużynie, następnie obowiązkowe zastępu i na końcu dodatkowe zastępu. Paski powinny być blisko siebie, ale nie na tyle, żeby kolory się mieszały.

Funkcje obowiązkowe zastępu:

Kwatermistrz - czerwony

Funkcyjny, który odpowiada za sprzęt i finanse w zastępie. Jego rolą jest konserwacja i przygotowywanie sprzętu na biwaki i rajdy oraz nauka użytkowania narzędzi przez młodszych harcerzy.

Topograf - czarny

Odpowiada za nawigację zastępu podczas akcji drużyny. Zawsze ma przy sobie kompas i mapę wyznaczonego terenu.

Sanitariusz - biały

Funkcyjny w zastępie, który zawsze ma przy sobie apteczkę.
Najważniejszym jego zadaniem jet zgłaszanie każdego wypadku zastępowemu lub drużynowemu i w następnej kolejności udzielenie pierwszej pomocy.

Łącznik - zielony

Zawsze ma przy sobie notatnik i długopis do szybkiego odbierania meldunków, jest biegły w szyfrach. Kiedy trzeba, potrafi w jak najkrótszym czasie dostać się do innego łącznika.

Funkcje dodatkowe zastępu:

Fotograf - fioletowy

Odpowiada za dokumentację fotograficzną na akcjach drużyny. Zawsze ma przy sobie aparat.

Kronikarz - pomarańczowy

Dokumentuje przebieg akcji zastępu i drużyny. Swoje relacje gromadzi w kronice zastępu lub publikuje je na fanpage’u drużyny.

Grajek - błękitny

Intonuje pieśni w marszu, składa propozycje piosenek na ogniskach, posiada śpiewnik, umie grać na instrumencie.

Funkcje w drużynie:

Rada Drużyny - granatowy

Przedstawiciel zastępu na Radzie Drużyny.

Członek ZZ-tu - brązowy

Podzastępowi, zastępowi, przyboczni i drużynowy, którzy wchodzą w skład zastępu zastępowych „T-IV”

Proporcowy - żółty

Odpowiada za proporzec zastępu lub drużyny. Doskonale zna musztrę z proporcem i dba o niego.