HAL 2023

Obóz Stały

Termin

7 – 27 lipca 2023

Termin odwiedzin: 23 lipca 2023

Pakowanie sprzętu: 3 lipca 2023

Miejsce

jez. Kacze, Papowo

Kadra

Komendantka

(7-19.07.2023)

phm. Patrycja Rzesoś

patrycja.rzesos@zhr.pl 

Komendantka

(19-27.07.2023)

phm. Magdalena Rogalińska

magdalena.rogalinska@zhr.pl

Kwatermistrz

pwd. Stanisław Futymskistanislaw.futymski@zhr.pl

Drużynowy

pwd. Bartłomiej Dymaczewski

690 662 762

bartlomiej.dymaczewski@zhr.pl

Wpłaty

Koszt – 1400 zł

Rata I – 800 zł – termin wpłat: 28 kwietnia 2023

Rata II – 600 zł – termin wpłat: 26 maja 2023

Można wpłacić od razu całość do 28.04. – wszystkie wpłaty przelewem.

Nr konta: 66 1090 1476 0000 0001 4237 3085

ODBIORCA: ZHR Okręg Wielkopolski
ADRES: ul. Św. Marcin 30, 61-805 Poznań
TYTUŁ: Składka programowa za udział w obozie 2023 – [IMIĘ I NAZWISKO, drużyna], [rata I/II/całość]
np. Składka programowa za udział w obozie 2023 – JAN NOWAK, 1 SDH Grań, rata I  

Uwaga! Błędnie zatytułowane przelewy będą zwracane.

 

Dokumenty

Kartę uczestnika, regulamin obozowy, obie zgody (razem 4 dokumenty) poprawnie wypełnione i podpisane należy przekazać drużynowemu do 28 kwietnia.

Dokumenty można przekazać zastępowym na zbiórce lub bezpośrednio drużynowemu (wrzucić do skrzynki pocztowej – adres ul. Sportowa 2b, 62-002 Suchy Las i poinformować o tym drużynowego SMSem)

Instrukcja wypełniania kart uczestnika

Wypełniają Państwo tylko pierwszą stronę karty. 

Kartę należy przeczytać i dokładnie wypełnić – niepoprawnie wypełnione karty będą zwracane.

Razem z kartą należy przynieść wszystkie załączniki – podpisane zgody (1 i 2) oraz regulamin obozowy.

Uczulenia – Należy podać wszystkie uczulenia dziecka, w szczególności alergie pokarmowe. Taką informację musimy mieć już na etapie planowania żywienia.

Informacja o lekach – Proszę podać wszystkie przyjmowane przez dziecko na stałe leki, wraz z informacją o dawkowaniu (ilość, pora dnia). Taką samą informację należy załączyć wraz z opakowaniem leków w dniu wyjazdu.

Szczepienia – Nie należy omijać tej tabeli! Proszę podać daty wymienionych szczepień lub wpisać adnotację „zgodnie z kalendarzem szczepień” lub załączyć do karty skan karty szczepień.

Należy skreślić „NIE WYRAŻAMY ZGODY”

W ostatniej rubryce muszą znaleźć się podpisy OBOJGA rodziców/opiekunów wraz z datą. Jeżeli nie jest możliwe uzyskanie podpisów jednego z rodziców, należy zgłosić ten fakt komendantce.