Kruki

Powstał 1 marca 2020 roku jako IV Zastęp Próbny, częściowo z rozwiązanych „Żbików”, a po części z nowych rekrutów. 31 lipca 2020, na koniec obozu zastęp przyjął miano „Kruków” na pamiątkę pierwszego zastępu harcerskiego na ziemiach polskich.

wyw. Bartosz Żukowski

W drużynie od 2016 roku. Założyciel i zastępowy "Kruków" od 2020.