Kruki

Powstał 1 marca 2020 roku jako IV Zastęp Próbny, częściowo z rozwiązanych „Żbików”, a po części z nowych rekrutów. 31 lipca 2020, na koniec obozu zastęp przyjął miano „Kruków” na pamiątkę pierwszego zastępu harcerskiego na ziemiach polskich.

30 października 2021 zastęp przejął mł. Karol Warda.

wyw. Karol Warda

Zastępowy od 2021 roku