Orły

Orły powstały 11 listopada 2018, założone przez wyw. Borysa Żukowskiego. 

1 marca 2020 roku zastęp przejął mł. Przemysław Dymaczewski. 

30 października 2021 roku zastępowym został wyw. Szymon Inglot.

wyw. Szymon Inglot

Zastępowy "Orłów" od października 2021 roku.