Warta honorowa w Wielką Sobotę

Druhowie! Dziękuję że tak licznie zgłosiliście się do służby w Wielką Sobotę. Poniżej szczegóły warty: Każdy z was będzie pełnił trzykrotnie w ciągu dnia 15-minutową Wartę honorową przy Grobie Pańskim Warty pełnimy w Kościele pw. św. Joanny Beretty Molli w Złotnikach (tam, gdzie mamy magazyn drużyny) Pierwsza warta rozpoczyna się Więcej…