HAL 2022

Obóz Stały

Termin

10 – 30 lipca 2022

Termin odwiedzin: 24 lipca 2022

Pakowanie sprzętu: 6 lipca 2022

Miejsce

jez. Chobienickie k. Grójca Wielkiego

Kadra

Komendantka

(10-24.07.2022)

pwd. Magdalena Rogalińska

magdalena.rogalinska@zhr.pl 

Komendant

(24-30.07.2022)

phm. Michał Kozanecki

Kwatermistrz

Martyna Kozanecka

Drużynowy

pwd. Bartłomiej Dymaczewski

690 662 762

bartlomiej.dymaczewski@zhr.pl

Wpłaty

Koszt – 850 zł

Rata I – 400 zł – termin wpłat: 10 maja 2022

Rata II – 450 zł – termin wpłat: 31 maja 2022

Można wpłacić od razu całość do 10.05. – wszystkie wpłaty przelewem.


Istnieje możliwość wykorzystania „Bonu turystycznego” – chęć wykorzystania Bonu należy zgłosić drużynowemu do 10 maja 2022.

Nr konta: 51 1090 1476 0000 0001 4237 3064

ODBIORCA: ZHR Okręg Wielkopolski
ADRES: ul. Św. Marcin 30, 61-805 Poznań
TYTUŁ: Składka programowa udział w obozie – [IMIĘ I NAZWISKO, drużyna], [rata I/II/całość]
np. Składka programowa udział w obozie – JAN NOWAK, 1 SDH Grań, rata I  

Jeżeli chcą Państwo dodatkowo wesprzeć finansowo nasz obóz, można po prostu wpłacić wyższą składkę. Jeżeli natomiast chcą Państwo przekazać środki bezpośrednio naszej drużynie na działanie na obozie oraz w śródroczu, mogą Państwo wpłacić odpowiednią kwotę bezpośrednio na konto drużyny (inne niż obozowe) z tytułem „Darowizna na cele statutowe”

 

Dokumenty

Spakowany plecak przynosimy w dniu 6 lipca na pakowanie sprzętu!

W dniu wyjazdu mamy na sobie tylko mundur i ewentualnie mały plecak podręczny.

Instrukcja wypełniania kart uczestnika

Wypełniają Państwo tylko pierwszą stronę karty. 

Kartę należy przeczytać i dokładnie wypełnić – niepoprawnie wypełnione karty będą zwracane.

Razem z kartą należy przynieść wszystkie załączniki – podpisane zgody (1 i 2) oraz regulamin obozowy.

Uczulenia – Należy podać wszystkie uczulenia dziecka, w szczególności alergie pokarmowe. Taką informację musimy mieć już na etapie planowania żywienia.

Informacja o lekach – Proszę podać wszystkie przyjmowane przez dziecko na stałe leki, wraz z informacją o dawkowaniu (ilość, pora dnia). Taką samą informację należy załączyć wraz z opakowaniem leków w dniu wyjazdu.

Szczepienia – Nie należy omijać tej tabeli! Proszę podać daty wymienionych szczepień lub wpisać adnotację „zgodnie z kalendarzem szczepień” lub załączyć do karty skan karty szczepień.

Należy skreślić „NIE WYRAŻAMY ZGODY”

W ostatniej rubryce muszą znaleźć się podpisy OBOJGA rodziców/opiekunów wraz z datą. Jeżeli nie jest możliwe uzyskanie podpisów jednego z rodziców, należy zgłosić ten fakt komendantce.