HAL 2024

Obóz Stały

Termin

14 lipca – 3 sierpnia 2024

Termin odwiedzin: 28 lipca 2024

Pakowanie sprzętu: 10 lipca 2024

Miejsce

jez. Chomiąskie, Chomiąża Szlachecka

Kadra

Komendant

(-)

phm. Michał Kozanecki

michal.kozanecki@zhr.pl 

Komendant

(-)

phm. Maciej Mankiewicz

maciej.mankiewicz@zhr.pl

Kwatermistrz

pwd. Bartłomiej Dymaczewskibartlomiej.dymaczewski@zhr.pl

Drużynowy

pwd. Przemysław Dymaczewski

733 177 098

przemyslaw.dymaczewski@zhr.pl

Wpłaty

Koszt – 1300 zł

Rata I – 700 zł – termin wpłat: 30 kwietnia 2024

Rata II – 600 zł – termin wpłat: 25 maja 2024

Można wpłacić od razu całość do 30.04. – wszystkie wpłaty przelewem.

Nr konta: 42 1090 1476 0000 0001 4234 9752

ODBIORCA: ZHR Okręg Wielkopolski
ADRES: ul. Św. Marcin 30, 61-805 Poznań
TYTUŁ: Składka programowa za udział w obozie 2024 – [IMIĘ I NAZWISKO, drużyna], [rata I/II/całość]
np. Składka programowa za udział w obozie 2024 – JAN NOWAK, 1 SDH Grań, rata I  

Uwaga! Błędnie zatytułowane przelewy będą zwracane.

 

Dokumenty

Kartę uczestnika, regulamin obozowy, obie zgody (razem 4 dokumenty) poprawnie wypełnione i podpisane należy przekazać drużynowemu do 30 kwietnia.

Dokumenty można przekazać zastępowym na zbiórce lub bezpośrednio drużynowemu na spotkaniu z rodzicami 25.04 godz. 18:30 w salce parafialnej przy Kościele pw. NSPJ w Suchym Lesie (ew. wrzucić do skrzynki pocztowej – adres ul. Sportowa 2b, 62-002 Suchy Las i poinformować o tym drużynowego SMSem)

Instrukcja wypełniania kart uczestnika

Wypełniają Państwo tylko pierwszą stronę karty. 

Kartę należy przeczytać i dokładnie wypełnić – niepoprawnie wypełnione karty będą zwracane.

Razem z kartą należy przynieść wszystkie załączniki – podpisane zgody (1 i 2) oraz regulamin obozowy.

Uczulenia – Należy podać wszystkie uczulenia dziecka, w szczególności alergie pokarmowe. Taką informację musimy mieć już na etapie planowania żywienia.

Informacja o lekach – Proszę podać wszystkie przyjmowane przez dziecko na stałe leki, wraz z informacją o dawkowaniu (ilość, pora dnia). Taką samą informację należy załączyć wraz z opakowaniem leków w dniu wyjazdu.

Szczepienia – Nie należy omijać tej tabeli! Proszę podać daty wymienionych szczepień lub wpisać adnotację „zgodnie z kalendarzem szczepień” lub załączyć do karty skan karty szczepień.

Należy skreślić „NIE WYRAŻAMY ZGODY”

W ostatniej rubryce muszą znaleźć się podpisy OBOJGA rodziców/opiekunów wraz z datą. Jeżeli nie jest możliwe uzyskanie podpisów jednego z rodziców, należy zgłosić ten fakt drużynowemu.